BlogiOpinnäytetyöTein tradenomi opintoihin liittyvänä opinnäytetyönä CMS-sovelluksen. Sovellus on julkaisujärjestelmä jolla voi hallita nettisivuja. Opparin toimeksiantaja oli veljeni firma Kotiapu Vallineva. Tein toimeksiantajan kotisivuille CMS-sovelluksen.

Toimeksiantajalla ei ole ennestään olemassa kotisivuja, joten liikkeelle lähdettiin puhtaalta pöydältä. Julkaisujärjestelmiä on tarjolla runsaasti, mutta useimmat ovat raskaita ja monimutkaisia käyttää. Toimeksiantaja toivoi helppokäyttöistä julkaisujärjestelmää. Tästä lähtökohdasta lähti idea rakentaa kevyt ja helppokäyttöinen CMS-sovellus. Sovellus toimii kaikilla päätelaitteilla responsiivisesti. Opinnäytetyö esittelee teorian ja käytännön kautta, miten rakennetaan helppokäyttöinen sovellus.

Käsittelen tässä opinnäytetyössä käytettävyyden perusteita, käyttämiäni teknologioita ja työn eri vaiheita. Sovelluksesta rakennettiin ensimmäinen versio, jolle tehtiin käytettävyystesti. Käytettävyystestin tulokset arvioitiin ja näiden perusteella sovellukselle tehtiin jatkokehittämistä. Esittelen työssäni myös työni tuloksia. Lopussa on pohdintaa siitä miten koin työni onnistuneen.
Sain opparista arvosanan 4/5. Voit lukea opparin Theseuksesta.Kirjoitukset:©Tuomo Vallineva